Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 172/38, 172/39, obr. 03 przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 172/38, 172/39, obr. 03 przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback