Wniosek dotyczący zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Kogo dotyczy

Podmiotów składających do zatwierdzenia projekty stałej bądź czasowej organizacji ruchu.


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek
  2. Do wniosku należy dołączyć co najmniej 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu

W przypadku przedłożenia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu obejmującego ulice o kategorii drogi powiatowej, wojewódzkiej bądź krajowej, projekt powinien zawierać opinię Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.


Czas realizacji

do 30 dni


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Podstawa prawna

  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania na drogach oraz dokonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: