Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

 1. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po upływie przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie.
 2. W przypadku gdy uprawnienia zostały cofnięte lub prawo jazdy zatrzymane na okres przekraczający rok, obowiązuje egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Kogo dotyczy

Kierowców, którym cofnięto uprawnienia.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeżeli jest wymagane.
 3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jeżeli jest wymagane.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani - jeżeli jest wymagane.
 5. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
 6. Dokument tożsamości.

Czas realizacji

 1. Wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie.
 2. Uprawnienia cofnięte na okres nieprzekraczający 1 rok przywraca się niezwłocznie.
 3. Jeżeli uprawnienia cofnięte były ponad rok, warunkiem przywrócenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata ewidencyjna
  Kwota: 0,50 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

  Miejsce załatwienia sprawy

  Departament Obsługi Mieszkańców
  Referat Rejestracji Pojazdów
  ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
  II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


  Kontakt telefoniczny z Urzędem

  Nr infolinii: 85 879 7979


  Przydatne linki

  e-kolejka - zamów kolejkę

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

  Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl


  Tryb odwoławczy

  Od decyzji odmawiającej zwrotu prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z póżn. zm.)

  Feedback

  Formularz zgłaszania uwag.

  Podaj wynik działania matematycznego: