Adnotacja HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h w dowodzie rejestracyjnym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są na wniosek właściciela, przez organ w którym pojazd jest zarejestrowany.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Dowód rejestracyjny;
 3. Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków:
  • pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
  • pojazd jest przystosowany jako taksówka (TAXI),
  • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT),
  • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  • pojazd jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (L),
  • autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (BUS 100 km/h);
 4. Dowód osobisty -do wglądu;
 5. W przypadku firm dodatkowo KRS;
 6. Aktualne ubezpieczenie OC;
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: