PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolności, prawa i obowiązki obywatelskie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która reguluje te kwestie w II rozdziale: http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela/.

W ramach prowadzonych postępowań obywatele również mają prawa i obowiązki. Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ułatwienia obywatelom przygotowało informatory mające na celu wyjaśnienie tych kwestii. 

  1. Obywatel w postępowaniu karnym,
  2. Obywatel w postępowaniu sądowoadsministracyjnym,
  3. Obywatel w postępowaniu cywilnym.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również inne informatory i ulotki dotyczące różnych kwestii prawnych w celu zwiększenia świadomości prawnej obywateli.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/edukacja-prawna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradniki z zakresu praw konsumenta.

Powrót na początek strony