DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ

Ochrona prawna to stała i zorganizowana działalność, mająca na celu ochronę porządku prawnego i ochronę

indywidualnych praw podmiotowych obywatela. Może mieć ona charakter zarówno prewencyjny jak i represyjny.

Wyróżnia się następujące kategorie organów ochrony prawnej:

 1. rozstrzygające
  1. sądowe
  2. quasi sądowe
 2. kontroli legalności
  1. prokuratura
  2. inne
 3. pomocy prawnej
  1. korporacyjne
  2. rzecznicy praw i wolności.

Biuro analiz i dokumentacji Kancelarii Senatu przygotowało publikację dotyczącą organów ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również informacje na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/etpcz, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/onz-i-prawa-czlowieka2, a także informacje na temat innych organizacji międzynarodowych i praw człowieka: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/inne-organizacje-miedzynarodowe-i-prawa-czlowieka3.

Powrót na początek strony