Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 14

Lokalizacja (położenie)
Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 14
Przeznaczenie
pomieszczenia o powierzchni 16,5m² z przeznaczeniem na prowadzenie biura
Cena wywoławcza
395 zł / m-c
Termin przetargu
2021-07-20
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
tel. (085) 65 12 534

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.