ul. Przędzalniana 4B m 22

Lokalizacja (położenie)
ul. Przędzalniana 4B m 22
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
94 700,00 zł
Termin przetargu
2021-08-17
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Adrian Modzelewski tel. (85) 879-74-42

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.