ul. Juliana Tuwima 1/3 m 36

Lokalizacja (położenie)
ul. Juliana Tuwima 1/3 m 36
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
163 410,00 zł
Termin przetargu
2021-08-10
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Adrian Modzelewski tel. (85) 879-74-42

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.