ul. Hanki Ordonówny 6 m 42

Lokalizacja (położenie)
ul. Hanki Ordonówny 6 m 42
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
223.100,00 zł
Termin przetargu
2021-05-11
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Krzysztof Sadowski tel. (85) 869-60-88

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.