ul. Antoniuk Fabryczny 11E m 5

Lokalizacja (położenie)
ul. Antoniuk Fabryczny 11E m 5
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
98.600,00 zł
Termin przetargu
2020-10-12
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Krzysztof Sadowski tel. (85) 869-60-88

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.