BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Lokalizacja (położenie)
ul. 11 Listopada 28 15-320 Białystok w budynku Lodowiska BOSiR
Przeznaczenie
prowadzenie działalności usługowej (np. gastronomicznej)
Cena wywoławcza
7,00 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto
Termin przetargu
2020-10-14
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.