Białystok, ul. Węgierska, działka nr 1963/2 w obr. 6

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Węgierska, działka nr 1963/2 w obr. 6
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji funkcji usługowej
Cena wywoławcza
130 000,00 zł
Termin przetargu
2021-05-26
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.