Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza w obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/5

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza w obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/5
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
2 303 500,00 zł
Termin przetargu
2020-04-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback