Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19 m. 28

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19 m. 28
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
197300,00
Termin przetargu
2020-07-14
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Julita Łazewska, tel. 85 869 6074

Feedback