Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 26 m 44

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 26 m 44
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
138.200,00 zł
Termin przetargu
2020-06-24
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Adrian Modzelewski, tel. 85 879 7442

Feedback