Białystok, rejon ul. Bacieczki, działka nr 1350/2 w obr. 1 - Bacieczki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, rejon ul. Bacieczki, działka nr 1350/2 w obr. 1 - Bacieczki
Przeznaczenie
zabudowa usługowa z zakresu użyteczności publicznej, sportu i rekreacji oraz zamieszkania zbiorowego oraz pod zieleń urządzoną
Cena wywoławcza
498 950,00 zł
Termin przetargu
2020-01-16
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dariusz Korolczuk, tel. 85-8696911

Feedback