Białystok, rejon ul. Bacieczki, działka nr 1350/2 w obr. 1 - Bacieczki

Lokalizacja (położenie) Białystok, rejon ul. Bacieczki, działka nr 1350/2 w obr. 1 - Bacieczki
Przeznaczenie zabudowa usługowa z zakresu użyteczności publicznej, sportu i rekreacji oraz zamieszkania zbiorowego oraz pod zieleń urządzoną
Cena wywoławcza 498 950,00 zł
Termin przetargu 2020-01-16
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Dariusz Korolczuk, tel. 85-8696911

Feedback