Białystok, obr. 22 - Krywlany, działka nr 1/39

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 22 - Krywlany, działka nr 1/39
Przeznaczenie
zabudowa usługowa i produkcyjna (w tym lokalizacja baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego), tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
4 000 000,00 zł
Termin przetargu
2021-02-12
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.