Białystok, działka nr 153 w obrębie 1 - Bacieczki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 153 w obrębie 1 - Bacieczki
Przeznaczenie
usługi, w tym lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz produkcja wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
300 000,00 zł
Termin przetargu
2024-04-24
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Drożdżewicz, tel. 85-879 7433
Kategoria newslettera
Nieruchomości

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony