dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, Przedszkola Samorządowego Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku, ul. Gen. Sosabowskiego 6, Przedszkola Samorządowego Nr 71 w Białymstoku, ul. Dziesięciny 50, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku, ul. Warmińska 55, Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, Przedszkola Samorządowego Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku, ul. Gen. Sosabowskiego 6, Przedszkola Samorządowego Nr 71 w Białymstoku, ul. Dziesięciny 50, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku, ul. Warmińska 55, Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Numer
EDU-VI.2111.11.2021
Termin składania dokumentów
2021-12-17
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: