Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2017 r.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2017 r.
Nr konkursu
971/16
Data zamknięcia
2016-10-28
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
60 725,88 zł - kwota na jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Powrót na początek strony