Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia
Nr konkursu
KPS-I.524.4.2020
Data zamknięcia
2020-12-16
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
1 100 000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.