Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
116 500 zł
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
Nr konkursu
KPS-I.524.9.2021
Data zamknięcia
2021-05-12
Kategoria konkurs
Kultura

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: