Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.
Nr konkursu
KPS-I.524.2.2020
Data zamknięcia
2020-06-10
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
168 400 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.