Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania w 2020 r. wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta Białegostoku

Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania w 2020 r. wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta Białegostoku
Nr konkursu
265/20
Data zamknięcia
2020-05-15
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
40 000,00

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania w 2020 r. wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta Białegostoku.

Oferty należy składać do 15 maja br. do godz. 15.30 elaktronicznie za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
    15-950 Białystok,
  • operatora pocztowego, na podany adres: Urząd Miejski w Białymstoku,
    Słonimska 1, 15-950 Białystok,
  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony