Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Białymstoku

Nr petycji / sprawy
BRM.152.2.2019
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
W sprawie
zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Białymstoku
Data złożenia
2019-04-30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: