Zarządzenie nr 895/20

W sprawie
wprowadzenia Ogólnych warunków poboru opłat za przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską wnoszonych zbliżeniową kartą płatniczą w ramach Smart Taryfy BKM
Nr zarządzenia
895/20
Z dnia
2020-09-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: