Interpelacje - Kadencja 2014-2018

Dostępne: 1068 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1088

W sprawie: działalności oświatowych związków zawodowych

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1088

Data złożenia: 2018-04-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Maciej Biernacki

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1087

W sprawie: zakupów środków dydaktycznych w placówkach oświatowych

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1087

Data złożenia: 2018-04-17

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Tomasz Janczyło

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1086

W sprawie: zakupów środków czystości w placówkach oświatowych

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1086

Data złożenia: 2018-04-17

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Tomasz Janczyło

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1085

W sprawie: zwiększenia ilości autobusów komunikacji miejskiej na linii nr 24

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1085

Data złożenia: 2018-04-16

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Anna Augustyn

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1084

W sprawie: montażu ławki na przystanku autobusowym nr 301 ( Al. Piłsudskiego/Pl. Niepodległości )

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1084

Data złożenia: 2018-04-16

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Anna Augustyn

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1082

W sprawie: udzielenia wyjaśnień związanych z zatrudnieniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku Pana radnego Tomasza Janczyło

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1082

Data złożenia: 2018-04-13

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Katarzyna Siemieniuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1081

W sprawie: umieszczenia "lustra drogowego" przy wyjeździe z drogi wewnętrznej na ul. Broniewskiego na wysokości bloku nr 9

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1081

Data złożenia: 2018-04-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1080

W sprawie: realizacji zadań pn. Budowa ogólnodostępnego parkingu miejskiego przy parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku oraz Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /2018-2019/

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1080

Data złożenia: 2018-04-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1079

W sprawie: udzielenia informacji na temat wysokości nagród i premii przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku pracownikom Urzędu Miejskiego (w tym doradcom i asystentom oraz ścisłemu Kierownictwu Urzędu) w latach 2006 - 2018

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1079

Data złożenia: 2018-04-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1078

W sprawie: strefy spożywania alkoholu w parku

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1078

Data złożenia: 2018-04-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Feedback

wynik operacji: 3+2