Procedury i kontrola podatku VAT

Poniżej link do zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe, obejmującego procedury rozliczeń podatku VAT, w tym wytyczne w zakresie prowadzonej ewidencji sprzedaży, zakupów, sporządzania i przesyłania deklaracji VAT-7 oraz ewidencji sprzedaży i zakupu w formacie JPK, jak również warunki dochowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami. 

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 120/20