DOŚ-I.6222.1.4.2022 - 1510 (96930 N!) ul. Ogrodowa 23 - zakończenie eksploatacji instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.4.2022 - 1510 (96930 N!) ul. Ogrodowa 23 - zakończenie eksploatacji instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska SA
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.4.2022
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2022-01-18
Powrót na początek strony