Petycja w sprawie dalszego funkcjonowania Kawiarni Lalek

Nr petycji / sprawy
ORN-VII.152.2.2019
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Cezary Konopko
W sprawie
dalszego funkcjonowania Kawiarni Lalek
Data złożenia
2019-01-21

Feedback