Informacje roczne z wykonania budżetu

Zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) poniżej dostępne są informacje roczne z wykonania budżetu Miasta Białegostoku, wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych.
Powrót na początek strony