Zakup usługi migracji systemu pocztowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku do środowiska pracy grupowej, szkolenia dla administratorów i wsparcia technicznego

Przedmiot zamówienia Zakup usługi migracji systemu pocztowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku do środowiska pracy grupowej, szkolenia dla administratorów i wsparcia technicznego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.14.2018.KG
Termin składania ofert 2018-05-23
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Michał Rzońca, tel. 85 869 62 57, mrzonca@um.bialystok.pl, Bartosz Bakunowicz, tel. 85 869 61 79, bbakunowicz@um.bialystok.pl

Feedback

wynik operacji: 10-3