Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 111 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-02-16

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-03-17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-02-16

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-03-17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-01-04

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-01-25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

Data utworzenia: 2017-01-03

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-01-24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania na 2017 rok pn. „Programy wychowawcze i edukacyjne”

Data utworzenia: 2017-01-02

Kategoria: Edukacja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-01-24

Feedback

wynik operacji: 11+9