Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 577 wyników ze wszystkich kategorii.

Zakup 2 samochodów (mikrobusów) dziewięcioosobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Data utworzenia: 2017-03-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-03

Opracowanie dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Jaroszówka z włączeniem do ul. Bolesława Krzywoustego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-03-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-08

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego w Białymstoku na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkowej

Data utworzenia: 2017-03-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-06

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Data utworzenia: 2017-03-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-24

Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej

Data utworzenia: 2017-03-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-27

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji placówek oświatowych w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Data utworzenia: 2017-03-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-27

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2017-03-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-25

Świadczenie usług technicznych podczas 13 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2017-03-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-24

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulicy Uroczej, Wołyńskiej oraz sięgaczaod ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2017-03-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-24

Feedback

wynik operacji: 5-3