Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej - połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami

Przedmiot zamówienia Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej - połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.3.2018.MC
Termin składania ofert 2018-02-13
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Bogusław Wilczyński tel. /85/ 869 6093
Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HALS” Halina Korzyńska, ul. 1000-lecia P.P. 31/2, 15-111 Białystok
Cena brutto 327180,00 zł

Ponowny wybór Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "TELŁĄCZ" Jerzy Markiewicz,

ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

z ceną ofertową brutto 473 926,24 zł.

Feedback

wynik operacji: 9-3