Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DOŚ-III.271.1.2018
Termin składania ofert 2018-05-17
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Tomasz Czubaty (85) 869 65 28; w sprawach proceduralnych: Łucja Sabat tel. (85) 869 68 62, Anna Biendzio tel. (85) 869 62 80

Feedback

wynik operacji: 11*11