Likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników na terenie miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej (BA) na gorąco bez użycia piły i remontera

Przedmiot zamówienia Likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników na terenie miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej (BA) na gorąco bez użycia piły i remontera
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IV.271.1.2018.PR
Termin składania ofert 2018-02-20
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Artur Perkowski, tel. (85) 879 7212, w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 879 7269

Feedback

wynik operacji: 11*5