Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowejpomnika upamiętniającego postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, zlokalizowanego na terenie parku Planty w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, zlokalizowanego na terenie parku Planty w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 93
Termin składania ofert 2016-08-31
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Bogumił Sawicki, Sylwia Najfeld

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11-2