Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej, na Skwerze im. Tamary Sołoniewicz, w Parku Planty oraz w Parku przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej, na Skwerze im. Tamary Sołoniewicz, w Parku Planty oraz w Parku przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.15.2018
Termin składania ofert 2018-03-20
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Pan Łukasz Pawełko, tel. nr (85) 869 6525, Pan Krzysztof Druba, tel. nr (85) 879 7204 i Pani Ewa Kułakowska, tel. nr (85) 869 6480

Feedback

wynik operacji: 4+3