Miasto Białystok

Lokalizacja (położenie) Miasto Białystok
Przeznaczenie przetarg na najem pomieszczeń tymczasowych na terenie Miasta Białegostoku
Cena wywoławcza najkorzystniejsza oferta
Termin przetargu 2017-12-22
Status Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu Agnieszka Lautsch-Szekalska tel. 85 7479 434
Cena nabycia 34,82 zł/m2 brutto

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 2-2