Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018 r.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018 r.
Nr konkursu KPS-III.524.2.2018
Data zamknięcia 2018-06-08
Kategoria konkurs Sport
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 2.150.000 zł

Feedback

wynik operacji: 10-2