Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”.
Nr konkursu KPS-I.524.1.2018
Data zamknięcia 2018-02-22
Kategoria konkurs Kultura
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 150 000 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+2