Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 765 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XLIX/763/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta

Nr uchwały: XLIX/763/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/762/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej

Nr uchwały: XLIX/762/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/761/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

Nr uchwały: XLIX/761/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/760/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr uchwały: XLIX/760/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/759/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

Nr uchwały: XLIX/759/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/758/18

W sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego mieszczącego się w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem al. Józefa Piłsudskiego z ul. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Nr uchwały: XLIX/758/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/757/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

Nr uchwały: XLIX/757/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/756/18

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji"

Nr uchwały: XLIX/756/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/755/18

W sprawie: podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr uchwały: XLIX/755/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Uchwała nr XLIX/754/18

W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Nr uchwały: XLIX/754/18

Data uchwalenia: 2018-04-23

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-8