Uchwała nr XXIX/440/20

W sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr uchwały
XXIX/440/20
Data uchwalenia
2020-09-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: