Uchwała nr XVI/261/19

W sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Nr uchwały XVI/261/19
Data uchwalenia 2019-11-25

Feedback