Uchwała nr XVI/248/19

W sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr uchwały
XVI/248/19
Data uchwalenia
2019-11-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.