Uchwała nr XVI/248/19

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr uchwały XVI/248/19
Data uchwalenia 2019-11-25

Feedback