Uchwała nr XIX/301/20

W sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040
Nr uchwały
XIX/301/20
Data uchwalenia
2020-01-15

Feedback