Uchwała nr XIX/298/20

W sprawie
nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Maciejem Biernackim
Nr uchwały
XIX/298/20
Data uchwalenia
2020-01-15

Feedback