Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 373

W sprawie
zmiany nazwy przystanku na ul. Sienkiewicza
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 373
Data złożenia
2020-07-16
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Marek Stanisław Tyszkiewicz

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.